G-RCGJCSMR0H
top of page
Orallok_logo_fekete.png

TÁBOROK AZ ŐRSÉGBEN

Magazin

Tábori Krónika 2023. július 21.Ó, Kedvesek, kik e sorokat olvassátok!


Kettős érzés járá át szívünket. Egyik abbéli öröm, hogy hamarosan kebletekre borulánk, másik pedig abbéli szomorúság, hogy el kell hagynunk e számunkra oly kedvessé vált helyet.

Megnyugtatván Titeket közöljük, hogy ahogyan erre számítánk is, tegnap éjszakai kalandunk győzelemmel végződék.


Négy csapatban indulánk el, megosztván erőinket, hogy a végén egyesíthessük azokat. Egy sötét erdőn át vezete utunk, hol első próbaként fegyvert szerzénk. A következő próbában különféle növényeket választánk széjjel hasznosságuk szerént. Egy titkosírást megfejtvén rálelénk egy-egy térképdarabra, de nem ujjonghatánk örömünkben, mivel az ellenséges őrszemek mellett kelle elhaladnunk. Igyekezénk csendesen osonva megtenni az utat, melynek végén társainkkal egymásra találánk. Az térképdarabokat összeillesztvén rálelénk egy ládára, mellyet két zár is véde. Megfejtvén annak kódját, feltáránk a titkot: a ládában lapuló 3 fegyver és 3 kézműves tárgy még magában hordozá őseink erejét és báját, mellyel ezennel mi is felruháztatánk. Küldetésünket így siker koronázá, joggal ünneplénk tehát. Hálás szívvel mondánk köszönetet az Ég Urának, a Magyarok Istenének, ki minket megsegíte ebben is.


Reggel Orsika vala a zászló felvonója, mivel még akkor sem keserede el és adá fel a küzdelmet, mikor esése végett fájdalmakkal küszköde. Kedves hozzászólásaival, bölcs gondolataival gyakran örvendeztete meg bennünket.


Ma az ifjak egymás között is megmérkőzének vitéz viadalban, de erről majd akkor szólánk többet, mikor köreinkben lesztek.

Lívi és Tornay Nóri saját bábmesével kápráztatá el először a leányokat, majdan az egész tábort.


A zászlót Havasi Marcell vitézünk voná le, mivel becsülettel küzde a mai párbajban, s tisztelettudóan viselkedék társaival.


Utolsó esténk lévén ehelyütt, tűz gyújtására készülénk, hogy majdan afölött készíténk el eledelünket, majd énekmondókkal mulatozánk.

El is köszönénk immáron, megígérvén, hogy azért alvásra is szánánk majd időt. 😊


Krónikánk utolsó részét vélhetően Véletek együtt olvasánk majd.


Szeretettel rovatnak e sorok a Jó Isten tenyeréből, Őrálló Szerről, az Őrállók Tábor ötödik napján.


A holnapi találkozást várván kívánánk Nektek a Mennyei Édesapánktól megáldott, nyugodalmas jó éjszakát, abban a tudatban, hogy Ő nem csak reánk, hanem Reátok is vigyáz. 😊

3 views0 comments

Comments


bottom of page