G-RCGJCSMR0H
top of page
Orallok_logo_fekete.png

TÁBOROK AZ ŐRSÉGBEN

Magazin

Tábori Krónika 2023. július 17.Drága Otthon Maradott Szüleink, Nagyszüleink, Testvéreink, Jószágaink, s kik olvassátok vagy kiknek felolvassák ezen sorokat! 😊


Az Őrség gyönyörű vidékéről repülnek majd soraink naponta Hozzátok az modern technika futáraival. Mivel időnk igencsak bé van osztva, ily dolgokra rá nem érvén Krónikásunkat bízánk meg, hogy rója helyettünk naponta a sorokat tájékoztatásul Néktek, s reménységünk szerint örömötökre is. 😊


Miután ma reggel itt hagyátok minket, megismerkedénk a táborral, különösen az újakra fordítánk nagy figyelmet, hogy nékik mindent bémutassunk. Miután mindenki megérkezék, örömünkben asztalhoz ülénk, és háromszínű kalácsot fogyasztánk, igen jó étvággyal. 😊

Mindnyájunknak lett egy pacsis, egy focis, egy boldog lazacos és egy fejős barátja is, melynek jelentését ezen módon Néktek el nem magyarázhatánk, így inkább ezt az otthoni mesélésre tartogatánk.


Nagy lakomát csapánk ebéd címén, az asztalok húsoktól roskadozának, mi pedig vitézül pusztítánk azokat, hogy erőre kapjunk. Erőre kapásunkat Mennyei Édesapánk is jelentősen segíté azzal, hogy felhőket parancsola fölénk. Kegyelme megnyilvánula abban is, hogy azok csupán pár csepp, homlokunkat nedvesítő és lényünket felfrissítő esőt hozának magukkal.


Felidézénk régi korok világát ősi magyar fegyverek és ruházatok megtekintésével és kipróbálásával. Leányaink szövéssel ismerkedének, ifjaink leginkább a fekvőtámaszokkal, mivel az fegyelem még erőst kialakulóban létezik köreinkben. 😊 Minden Önkéntes Vitéz is velünk együtt nyomá az fekvőtámaszokat.


Egyébiránt az fokos használatában igen nagy jártasságot mutatánk, még a legifjabbak is, minden bizonnyal azért, mert vérünkben vala őseink mozdulata. Leányaink igen nagy érdeklődést tanúsítának Emma Önkéntes Leány szövés bemutatója iránt.


Jó szokás ehelyt, hogy minden nap felhúzánk és levonánk az tábori zászlót, s ezt minden esetben az arra legérdemesebb ifjú, s leány teheti. Az első napon Mírára esék a választás, mert legyőzé honvágyát és az vihartól való félelmét is, valamint Ábelre, aki bár furcsának találá az fekvőtámaszokat, mégis kitartóan nyomá azokat.


Szeretettel rovatnak e sorok a Jó Isten tenyeréből, Őrálló Szerről, az Őrállók Tábor első napján.


Kívánánk Nektek a Mennyei Édesapánktól megáldott, nyugodalmas jó éjszakát, abban a tudatban, hogy Ő nem csak reánk, hanem Reátok is vigyáz. 😊

12 views0 comments

Comments


bottom of page