G-RCGJCSMR0H
top of page
Orallok_logo_fekete.png

TÁBOROK AZ ŐRSÉGBEN

Magazin

Tábori Krónika 2023. július 20.Drága Otthoniak!


Reggel Nap Atya mosolyára ébredénk, némelyek a kijelölt időpontnál jóval hamarább. Innét is látszék, hogy nem szeretnők holmi ágyban fetrengéssel eltékozolni az oly drága időt, mely nékünk ehelyütt adaték. 😊


Ma Albert Abigél voná fel a zászlót, mivel lelkesedése és kedvessége alapján ő jelöltetett ki ezen célra.


Óriási izgalom járá át táborunkat, mivel arra az elhatározásra jutánk, hogy ma éjjel nekivágánk az sűrű, sötét erdőnek, abbéli célból, hogy megleljünk egy térképet, melynek a legenda szerint ott kell rejtőznie. Úgy érezénk, hogy annyira összeszokánk már, hogy akár az erdőben lapuló ellenséges őrszemekkel is bátran felvevénk a harcot, ha arra kerűle sor. Az térkép egy láda helyét jelölé, melyben eleink az Őrállók Törzse kincseit rejték el, midőn egy ellenséges törzs támadá meg őket. Nem bolyga immár senki e földi harcmezőn azon vitéz harcosok közül, kik egykor e területet hősiesen védék, de a legenda velünk éle. Aki megszerzé az ládikát, birtokolni fogja az Őrállók minden erejét. Amennyiben ellenség kezére kerűlne, hatalmat vennének felettünk. Hatalmas hát a tét, de e pár napban oly kiképzést kapánk, s egymással annyira bajtárssá válánk, hogy a legenda nyomába eredénk. Amennyiben siker koronázá elhatározásunkat, a győzelem végén hírt adánk róla. Amennyiben nem... hát, fogalmunk sem lévén, mit tevénk, ugyanis győzelemre tervezénk. A Ti gyermekeitek valánk, s Ti tudátok azt bizonnyal a legjobban, hogy győzteseket nevelétek. 😊


Az bátorságpróba előkészítéseként kovácsmesterhez menének ifjaink, leányaink pedig bűbájos kövekkel erősíték magukat.


Természetesen szokott tevékenységeinket sem feledénk, de mindezek közben is gondolataink az erdőt járák, s titokban már a győzelem ízét kóstolgatánk. Kérjük, azért ne borítsa szíveteket aggodalom, helyezzétek bizalmatokat belénk, s legfőképpen és mindenek felett az Magasságos Úr Istenbe, ki mindig győzelemre vezeté az Benne bízókat.


A zászlót eme jeles napon egy különleges vitéz húzá le, ki ereje teljéből adá belé magát a mai napba is, példát adván társai elé. Az ő neve vagyon: Németh Martin.


Lassan leszáll az este, s indulánk az térképet megszerezni. Krónikásként jómagam végig a táborban levék, hisz nem venném az szívemre, ha hírek nélkül maradnátok. Adjon ez nagyságos bizalmat Tinéktek, tudván, hogy a történelmet, s így az történeteket is mindig a győztesek írák. 😊


Szeretettel rovatnak e sorok a Jó Isten tenyeréből, Őrálló Szerről, az Őrállók Tábor negyedik napján.


Kívánánk Nektek a Mennyei Édesapánktól megáldott, nyugodalmas jó éjszakát, abban a tudatban, hogy Ő nem csak reánk, hanem Reátok is vigyáz. 😊

6 views0 comments

Comments


bottom of page