G-RCGJCSMR0H
top of page
Orallok_logo_fekete.png

TÁBOROK AZ ŐRSÉGBEN

Magazin

Tábori Krónika 2023. augusztus 17.

Immáron a negyedik napon ülék hozzá élményim feljegyzésinek a Jóisten kegyelmébűl.

Csodaszép reggelre virradánk ismét, melyet a táborozók testük megmozgatásával kezdének. Most lévék csak figyelmes arra, hogy egy kicsiny csoport végigjárá egymás lakhelyeit, s annak tisztaságát s rendjét pontszámokkal illeté. Ha netán túl kevés pontot szerzene egy lakhely, annak minden lakója fekvőtámaszokkal rögzíté magában, hogy „az igényes környezet igényes embereket nevel”.

Ezidáig erre még nem kerűle sor, így aztán megállapítám, hogy ezen ifjak igen rendszeretőek.


A reggeli táplálkozás után folytaták szokásos munkáikat. A leányok bámulatos gyorsasággal haladának a szövésben, némelyikük már kicsi szőnyegre teszen szert önkeze munkájával.


A legények vonúlása mindig csodával tölte el! Fegyelmezett sorban menetelének, miközben indulót skandálának lelkesen. Fokosaikkal immáron egymásnak is vitézül nekimenének, de ezt csupán gyakorlás céljából teszik.


Azt suttogának többen, hogy ma napszálltával kincskeresésre indúlának, ám csupán a legbátrabbak tarthatának a csapattal. Jómagam így gondolkodásba esék kettős okból is. Egyrészt nem tartám magamat különösen bátornak, hiszen elejibe még a jurta tetejére pottyanó körte is kiugrasztá belűlem a lelket, nem beszélvén a lovak szuszogásáról, melyek helyébe fenevadakat képzelék, másrészt viszont azon okból, hogy mi kincset találhatának éjnek idején az erdőn által vágva, ami többet érne annál, mint amit itt naponta tapasztalánk?


Még egy érdekességet jegyzék fel ezúton példaként az utókornak. Az ifjakat minden napon egy kérdés várá rovásjelekkel kifüggesztve. Aki ezen furfangos kérdésre választ ada, jutalomban részesüle. Segítségképpen a tábor területe telis teli van felfüggesztett írásokkal különféle témakörökből, úgymint őrségi ételek, hagyományos magyar állatok, szokások, fegyverek, népi büszkeségeink. Amint a kérdés kikerűle, az ifjak szerteszaladának, s igyekezének mihamarabb a megfelelő információ birtokába jutni. Amint ez sikerűle, örömmel közlék a megfejtést, s jutalmukat átvevék.


E napon Szakács Dóra és Hollósi Ármin valának büszkeségeink, kik a zászló fel-s levonását végezék.


Még egy lovaglással edzének a bátorságpróbára, aztán elfogyaszták estebédjüket, majd az éjszaka leszálltával kalandnak indulának.


Jómagam itt zárom soraimat, az Úr 2023. esztendejének, Újkenyér havának 17. napján, Őrálló Szeren.

3 views0 comments

Comentários


bottom of page